De informatie op disgroenhoff.nl wordt regelmatig aangevuld en waar nodig gewijzigd.

Ondanks de constante zorg en aandacht die ik besteed aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd, verouderd, onvolledig of onjuist is.

Mocht u onjuistheden op de website aantreffen, dan verzoek ik u vriendelijk deze aan mij met het contactformulier op deze website te melden.

Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend en kan de Dis Groenhoff niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op disgroenhoff.nl.

 

Andere websites

Het is mogelijk dat via deze internetsite toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Dis Groenhoff kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina’s.

 

Copyright

De grafische voorstellingen (waaronder de foto’s) op deze site mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Dis Groenhoff worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand. Aanvragen voor toestemming dienen te worden gericht aan Dis Groenhof met het contactformulier op deze website.